Юридична компанія

9:00 - 18:00

Працюємо з Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

 

Експертна думка

Юридична компанія Incolanse > Експертна думка (Page 6)

Шляхи вирішення конфліктів на підприємствах під час карантину.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Шляхи вирішення конфліктів на підприємствах під час карантину. Випадки  конфліктних  ситуацій  між  працівниками  та керівництвом  трапляються доволі  часто.  В  умовах  сьогодення особливо  гостро  відчувається  напруження в колективах у зв’язку зі стресом,  тривожністю,  нервовими розладами,  що  спричинені  наслідками  введеного  карантину  через пандемію вірусу COVID-19. Тривожність  –  це  стан,  в  якому для  людини  не  має  зрозумілих, чітких меж того, що відбувається, та  не  зрозуміла  тривалість  даної ситуації.  Тривожність  характеризується, перш за все, розпливчатістю  і  невизначеністю.  Навіть  якщо є  конкретна  небезпека  (наприклад – вірус), тривожність пов'язана із жахом  перед  невідомим.  Вона  не тільки  попереджає  суб'єкта  про можливу  небезпеку,  а  й  спонукає до пошуку і конкретизації...

Читати далі

Карантин як форс-мажор: чому важливо ретельно готувати заяву в ТПП.

customs нюанси трудових відносин

В останні місяці весь цивілізований світ переживає тяжкі часи, які пов’язані з розповсюдженням епідемії коронавірусу  COVID-19. Держави зачиняють кордони, скасовують авіасполучення, оголошують карантин та ізоляцію. Такі вимушені заходи спрямовані, перш за все, на захист здоров’я людей. Втім, зворотньою стороною є обмеження розвитку економічних зв’язків, стагнація виробництва, що неодмінно має призвести й до економічної кризи. Діяльність різних сфер бізнесу сьогодні зупиняється та працює в режимі Stand-by. Виключенням є лише ті компанії, що мають змогу здійснювати свої діяльність без фізичної присутності на виробництві. Більш за всіх страждають саме компанії, які так чи інакше пов’язані з виробництвом або наданням прямих послуг суспільству, та які виявилися...

Читати далі

Чи готовий НБУ до економічної кризи 2020?

податкової Вікіпедія

Вже протягом останніх декількох років, економісти прогнозували чергову світову економічну кризу, беручи до уваги такі світові тенденції, як торговий конфлікт між Китаєм та США, кризу на Близькому Сході та інші фактори, які так чи інакше мали б призвести до чергового економічного колапсу. Разом з тим, жоден з прогнозів не давав чітку оцінку, якою саме буде причина початку такої кризи та її наслідків. Але, корективи вніс саме вірус СOVID-19, розповсюдження якого стрімко пройшло по всьому Світу. Проте, чи була готова Україна до таких викликів, та чи готовий фінансовий сектор встояти від економічно спаду, спробуємо з вами розібратися. Так, остання світова фінансово-економічна криза була...

Читати далі

Правове регулювання банківської діяльності в Україні

Freelance Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс» відкритий банкінг банкинг

Правове регулювання банківської діяльності в Україні Актуальність теми. Ефективне функціонування банківської системи залежить від належного нормативно-правового регулювання.  В умовах євроінгреційних процесів особливої актуальності набуває питання приведення вітчизняного банківського законодавства у відповідність до міжнародних стандартів. Саме тому аналіз правового регулювання банківської діяльності посідає одне з провідних місць у дослідженнях вітчизняних науковців та практиків. У науковій літературі дослідженню правового регулювання банківської діяльності приділяли увагу такі науковці: О. П. Орлюк, М. В. Старниський, М. І. Савлук, О. І. Лаврушин, О. А. Костюченко, О. В. Понеділко, К. Гавальда, С.С. Савчук, Н.А. Фукс та ін. Метою статті є дослідження становлення і розвитку правового регулювання банківської діяльності в Україні. Виклад основного матеріалу. Відправною точкою становлення правової регламентації банківської діяльності в Україні можна вважати...

Читати далі

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс» услышанными

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ У статті здійснено аналіз наукових підходів до тлумачення понять «банківський нагляд» та «банківський контроль».  Всебічний аналіз наукової літератури дає змогу зробити висновок про те, що у науковців відсутній єдиний підхід до тлумачення термінів «банківський нагляд» та «банківський контроль». Досліджено існуючу систему банківського нагляду в Україні. Відповідно до чинного законодавства, функцію банківського регулювання і нагляду здійснює  Національний банк України. На підставі аналізу наукової літератури зазначено, що деякі дослідники до системи банківського нагляду пропонують відносити нагляд, який проводить НБУ, внутрішній банківський аудит, який проводить служба банку, і зовнішній аудит, який проводять незалежні аудиторські компанії. За останні роки було...

Читати далі

Форс-мажор під час пандемії COVID-19.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

В останні місяці весь цивілізований світ переживає тяжкі часи, які пов’язані з розповсюдженням епідемії короновірусу  COVID-19. Держави зачиняють кордони, авіасполучення, йдуть на карантин та ізоляцію. Такі вимушені заходи спрямовані перш за все на захист здоров’я людей, натомість, зворотньою стороною є обмеження розвитку економічних звязків, стагнація виробництва, що неодмінно має призвзести й до економічної кризи. Діяльність різних сфер бізнесу сьогодні зупиняється та працює в режимі Stand-by, виключенням є лише ті компанії, що мають змогу здійснювати свої діяльність без фізичної присутності на виробництві. Більш за всіх страждають саме компанії, які так чи інакше повязані з виробництвом або наданням прямих послуг суспільству, та які...

Читати далі

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Istanbul Convention Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ» Стаття присвячена аналізу наукових підходів до трактування поняття «банківська діяльність». Аналіз наукової літератури з різних галузей дає змогу зробити висновок про те, що науковці неоднозначно тлумачать термін «банківська діяльність». Одні розглядають цей термін як сукупність правових дій, інші – як особливий вид господарської діяльності; як систему діючих спеціальних суб’єктів та операцій чи сукупність банківських операцій та наданих банківських послуг спеціальними суб’єктами (банками); як визначене законодавчими актами України право банків та кредитних установ реалізувати статутні функції та повноваження. Досить часто поняття «банківська діяльність» визначається за допомогою іншого поняття – «ринок банківських послуг», яке охоплюється змістом більш загального...

Читати далі

Конфліктні ситуації на підприємствах.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Доволі не рідким явищем на підприємствах є випадки конфліктних ситуації між працівниками та керівництвом. В умовах сьогодення, особливо гостро відчувається напруження в колективах у зв’язку зі стресом, тривожністю, нервовими розладами спричиненні не розумінням наслідків спричинених пандемію вірусу COVID-19. Тривожність – це стан в якому для людини не має зрозумілих, чітких  меж того, що відбувається  та не зрозуміла тривалість даної ситуації. Тривожність характеризується, перш за все, розпливчатістю і невизначеністю. Навіть якщо є конкретна небезпека наприклад – вірус,  тривожність пов'язана з жахом перед невідомим. Вона не тільки попереджає суб'єкта про можливу небезпеку, а й спонукає до пошуку і конкретизації цієї небезпеки, до активного...

Читати далі

Забезпечення позову.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Восени 2017 року Парламентом був прийнятий Закон №2147-VIII, який кардинально реформував процесуальне законодавства України. Одним з пріоритетних завдань реформи, було суттєве оновлення та вдосконалення інституту забезпечення позову, разом з тим, зовсім нещодавно, 8 лютого 2020 року набрав чинності й Президентський Закон № 460-IX, який також покликаний зробити відповідний інститут ще більш дієвішим. Процес забезпечення позову, дозволяє ще до розгляду справи по суті вживати заходів, щодо забезпечення виконання позовних вимог у майбутньому. Норми про забезпечення позовів, як і більшість інших норм в нових процесуальних кодексах, уніфіковані між собою. Для забезпечення позову зацікавлений учасник справи повинен подати в суд заяву, форма і зміст...

Читати далі

Боротьба з дезінформацією.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Живучі в час інформаційної епохи, коли з’явилась можливість оперативно отримати будь-яку інформацію з Інтернету, та без перешкод її поширювати, люди зіткнулося з проблемою вибору достовірної інформації.  Хвилі неперевірених даних,фейків та дезінформації подекуди можуть мати й більш серйозніші наслідки, такі як розпалювання ворожнечі та ненависті в суспільстві,маніпулювання громадською думкою і т.д. Саме з метою забезпечення реалізації прав громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації, Міністерство культури молоді та спорту України запропонувало свій «рецепт» боротьби з дезінформацією. Вище зазначений  документ викликав суспільний резонанс та отримав шквал критики з боку ЗМІ, журналістів, та медіа експертів, які занепокоєні планами влади встановити жорсткий контроль над свободою слова...

Читати далі

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук