Юридична компанія

9:00 - 18:00

Працюємо з Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

 

Тетяна Гуренко,щодо Конвенції ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації»

Юридична компанія Incolanse > Новини  > Тетяна Гуренко,щодо Конвенції ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації»

Тетяна Гуренко,щодо Конвенції ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації»

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Конвенція ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації»

7 серпня 2019 року в Сінгапурі Україна підписала та приєдналася до Конвенції ООН «Про міжнародні угоди про врегулювання спорів за результатами медіації» (United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation).

Конвенція покликана полегшити виконання рішень, досягнутих сторонами у ході медіації у міжнародних комерційних спорах. Вона передбачає введення інструментів визнання та виконання рішень, досягнутих у ході медіації, подібних тим, які передбачені Нью-Йоркською Конвенцією про визнання та виконання іноземних арбітражних рішень 1958 року.

Також вона буде застосовуватись до міжнародних угод, укладених у результаті медіації у комерційних спорах між двома компаніями з різних країн, які є учасницями Конвенції та створює уніфіковані рамки для визнання таких угод на території країни-учасниці і робить можливим звернення до суду для визнання угоди та її виконання в іншій юрисдикції.

Конценція ООН, підписана у Сингапурі, покликана стати інструментом сприяння міжнародній торгівлі та просування медіації як альтернативного та ефективного методу розв’язання торговельних спорів. Саме вона гарантує, що угода, досягнута сторонами у результаті медіації, стає обов’язковою і підлягає виконанню у відповідності зі спрощеною процедурою в іноземній юрисдикції.

Для звернення до виконання угоди за результатами медіації, спір та угода повинні відповідати критеріям, встановленим у Конвенції. Зокрема

  • Спір повинен бути міжнародним, тобто принаймні дві сторони угоди ведуть бізнес у різних державах, або сторони походять з іншої держави, ніж та, в якій виконана значна частина зобов’язань або предмет угоди з якою тісно пов’язаний;
  • Спір повинен належати до сфери економічних відносин. Адже правила Конвенції не застосовуються до угод за результатами медіації із споживчих спорів, де однією зі сторін є фізична особа (споживач), а також сімейних, спадкових та спорів з трудового права.
  • Угода за результатами медіації має бути укладена в письмовій формі. Комунікація в електронному вигляді також відповідає цій вимозі, адже з такого листування також можливо встановити зміст домовленостей сторін.
  • Медіатор повинен підтвердити застосування процедури медіації, зокрема шляхом підписання угоди, або видати відповідне письмове підтвердження.

 

Які переваги надає Конвенція українському бізнесу?

Завдяки їй спрощується процедура для формальної перевірки і визнання рішення та отримання судового наказу для виконання ( за умови, що компанія-партнер з країни учасниці Конвенції). Гарантії виконання як інструмент ефективної та уніфікованої процедури реалізації угод, укладених у результаті медіації.

 

Як Сінгапурська конвенція вплине на українське законодавство?

Підписання Україною Конвенції не лише створює можливості, а й висуває перелік  викликів  перед нашою державою.  Зокрема необхідно визначити, що являє собою медіація, оскільки, за умовами конвенції, саме угоди за результатами вище зазначеного процесу можуть бути звернені до виконання.

Також потрібно визначитися із органом, що здійснюватиме в Україні прийняття угод за результатами медіації, його повноваженнями та ступенем впливу у цій сфері.

Необхідно й підготувати кваліфіковані кадри, обізнані щодо правил і принципів процесу медіації, зберегти баланс між державним впливом на процес  медіації та потребами бізнесу в швидкому, зручному та  справедливому вирішенні спорів.

На основі аналізу зарубіжного досвіду використання медіаційних процедур можливо констатувати, що медіація сьогодні – це визнаний та необхідний метод вирішення конфліктів у світі. Завдяки міжнародній підтримці сфери її використання постійно розширюються та, маємо надію, міцно закріпляться в Україні.

 

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук