Юридична компанія

9:00 - 18:00

Працюємо з Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

Ольга Драчевська — Засновник, генеральний директор Юридичної компанії «Інколанс», кандидат юридичних наук,адвокат:«Фріланс», як особливий вид трудового договору.

фріланс

«Фріланс», як особливий вид трудового договору.

Дистанційна робота у 2022 році вже не здається чимось екзотичним — спочатку 2 роки пандемії, а тепер і повномасштабне вторгнення рф привчили багатьох українців займатися професійною діяльністю, не виходячи з дому. А ось щодо «фрілансу» із вільним графіком роботи, то у людей така форма зайнятості досі викликає змішані почуття.

Ринок «фріланс-послуг» постійно зростає, але ще не досяг свого піку: активно розвивається в Європі, США та, звичайно, в Україні. Водночас вітчизняне законодавство залишається ще досить забюрократизованим і тому не завжди готово оперативно та адекватно реагувати на глобальні зміни, у тому числі й щодо «фрілансу».

Слід також зазначити, що у нашому законодавстві взагалі було відсутнє правове регулювання нестандартних форм зайнятості, оскільки той же Кодекс законів про працю України (далі за текстом – КЗпП)[1] був прийнятий ще в далекому 1971 році, і здебільшого є орієнтованим на регулювання трудових відносин з суб’єктами планової економіки.

Отже, з метою надати нові можливості для легального заробітку та розвитку власної справи, депутати вирішили законодавчо врегулювати відповідну форму трудової діяльності. Верховна Рада України 18.07.2022 року прийняла ЗУ № 2421-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом»[2](далі за текстом – Закон, ЗУ №2421-ІХ), який набрав чинності 10.08.2022 року.

Закон  доповнює Кодекс законів про працю України новою статтею 211 «Трудовий договір з нефіксованим робочим часом», який фактично дозволяє залучати осіб на нерегулярній основі для виконання тих чи інших робіт, які носять непостійний, але повторюваний характер.

Абзацом першим ст.211 КЗпП визначено, що трудовий договір з нефіксованим робочим часом – це особливий вид трудового договору, а особливість його полягає у тому, що договір не встановлює конкретний час на виконання роботи. Тобто, тривалість робочого часу напряму залежить від обсягів роботи, яку надає роботодавець. При цьому роботодавець повинен дотримуватися вимоги законодавства щодо тривалості робочого часу та часу відпочинку.

Такий договір також не гарантує постійного надання роботи.  Говорячи простіше, якщо у певний проміжок часу роботодавець не надав працівнику фронт робіт, то останній незобов’язаний працювати впродовж цього часу. Обов’язок працівника виникає тільки у разі надання роботодавцем роботи.

Звертаю Вашу увагу, що згідно з Законом, роботодавець самостійно визначає необхідність та час залучення працівника до роботи та її обсяг. І тільки вже після цього, погоджується з працівником режим роботи та тривалість робочого часу необхідного для виконання такої роботи. Відповідні деталі мають бути погоджені в передбачений трудовим договором строк. У ст. 211 КЗпП визначений перелік вимог, які має містити договір про «фріланс».

Цікаво й те, що законодавець вирішив обмежити кількість оформлених особливих трудових договорів з одним роботодавцем. Отже, роботодавець не може перевищувати більше 10 відсотків таких договорів від загальної кількості трудових договорів. Якщо ж роботодавець використовує працю менше ніж 10 працівників, то він може укладати лише один такий договір. Зверніть увагу, що Закон передбачає штраф для роботодавця у розмірі 3-х мінімальних заробітних плат (далі за текстом – МЗП) за кожного працівника, що перевищили допустимі 10% договорів про «фріланс». На мою думку, це зроблено з метою, щоб роботодавці не хитрували та не зловживали оформленням нового виду трудових відносин.

Як я зазначала вище, у договорі про «фріланс» має бути зазначена інформація, зокрема щодо інтервалів, під час яких від працівника можуть вимагати працювати (базові години та дні). ЗУ №2421-ІХ визначено, що кількість таких базових годин – не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів на тиждень. У свою чергу працівник має право відмовитися від виконання роботи, якщо роботодавець вимагає її виконувати поза межами базових днів та годин.

Щодо оплати праці, то заробітна плата виплачується «фрілансеру» за фактично відпрацьований час. Законом визначено, що мінімальна тривалість робочого часу такого працівника протягом календарного місяця становить 32 години. Цікаво, що якщо протягом місяця «фрілансер» виконував роботу менше як 32 години, роботодавець все одно має виплатити йому заробітна плата не менше ніж за 32 години робочого часу. ЗУ №2421-ІХ передбачає штраф у розмірі 3-х МЗП для роботодавців, які ведуть недостовірний облік робочого часу «фрілансера».

Я також підтримую рішення законодавця не забороняти «фрілансерам» виконувати роботу за трудовими договорами з іншими роботодавцями. Тобто, виконання роботи на умовах нефіксованого робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

До речі, Закон передбачає можливість встановлювати додаткові підстави для припинення договору про «фріланс». Це підстави, які повинні бути пов’язані зі здібностями чи поведінкою працівника, іншими причинами економічного, технологічного, структурного чи аналогічного характеру.

Звертаю також увагу майбутніх «фрілансерів», що відпрацював на умовах такого договору понад 12 місяців, Ви маєте право звернутися до роботодавця з вимогою укладення строкового або безстрокового трудового договору. Зі свого боку роботодавець повинен або працевлаштувати «фрілансера», або ж надати йому протягом 15 днів обґрунтовану відповідь про відмову у працевлаштуванні.

Підсумовуючи вищезазначене вважаю, що законодавче врегулювання такого виду трудових відносин як «фріланс» – підвищить рівень соціальної захищеності працівників, які працюють в цій сфері. Окрім цього, це дозволить наповнити бюджет новими надходженнями та вивести відповідних працівників з тіньового сектору зайнятості. Фактично, договір про «фріланс» – є альтернативою договорам цивільно-правового характеру. Враховуючи  сприятливу перспективу розвитку ринку «фрілансу» в Україні, привабливість цього виду трудової зайнятості як для працівників, так і для роботодавців, появу нових сфер для застосування «фрілансерам» своїх трудових навичок – договір з нефіксованим робочим часом має всі шанси стати дієвим, зручним механізмом легалізації праці «фрілансерів».

  1. Кодекс законів про працю України  (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text
  2. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання трудових відносин з нефіксованим робочим часом» (Електронний ресурс) //сайт Верховної Ради України. – Режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2421-IX#Text

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук