Юридична компанія

9:00 - 18:00

Працюємо з Пн по Пт

+380970792155

Facebook

Instagram

YouTube

Шляхи вирішення конфліктів на підприємствах під час карантину.

Incolanse LTD ООО «Инколанс» ТОВ «Інколанс»

Шляхи вирішення конфліктів на підприємствах під час карантину.

Випадки  конфліктних  ситуацій  між  працівниками  та керівництвом  трапляються доволі  часто.  В  умовах  сьогодення особливо  гостро  відчувається  напруження в колективах у зв’язку зі стресом,  тривожністю,  нервовими розладами,  що  спричинені  наслідками  введеного  карантину  через пандемію вірусу COVID-19.

Тривожність  –  це  стан,  в  якому для  людини  не  має  зрозумілих, чітких меж того, що відбувається, та  не  зрозуміла  тривалість  даної ситуації.  Тривожність  характеризується, перш за все, розпливчатістю  і  невизначеністю.  Навіть  якщо є  конкретна  небезпека  (наприклад – вірус), тривожність пов’язана із жахом  перед  невідомим.  Вона  не тільки  попереджає  суб’єкта  про можливу  небезпеку,  а  й  спонукає до пошуку і конкретизації цієї небезпеки, до активного дослідження ситуації  з  установкою  визначити загрозливий  фактор.  З  цієї  причини  вона  може  розбалансовувати інші  види  діяльності,  порушувати їх спрямованість і продуктивність, що  негативно  впливає  на  робочий процес підприємства.

ГАРАНТОВАНО ДЕРЖАВОЮ

Постановою  Кабінету  Міністрів України  №  211  від  11.03.2020  (із численними  подальшими  змінами та доповненнями) «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» в нашій країні запроваджені карантинні заходи, обмежено роботу торгівельних закладів та громадського транспорту, свободу вільного пересування громадян, фактично призупинена або значно обмежена робота багатьох підприємств, особливо сфери торгівлі та послуг. Різноманітні заходи, які приймає Президент, Верховна Рада України, уряд та місцева влада – цілком обґрунтовані, адже спрямовані на збереження здоров’я та життя населення.

Як закріплено в ст. 3 Конституції України, людина, її життя та здоров’я визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Однак, всі ці заходи безпосередньо впливають на ведення бізнесу в Україні, роботу всіх суб’єктів господарювання.

Через введені обмеження підприємства вимушені кардинально змінювати умови праці та стратегію діяльності. Розпочалися фінансові проблеми, багатьох працівників відправляють у вимушену відпустку без збереження заробітної плати або й взагалі звільняють, що в комплексі призводить до різних видів виробничих конфліктів.

Щоб знизити рівень напруги у конфліктних ситуаціях між працівниками та роботодавцями і забезпечити гарантії для кожної зі сторін, держава на законодавчому рівні впроваджує механізми забезпечення збалансованих та чітких умов праці, фінансових гарантій на період карантину.

Зокрема, прийнятий Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» дає право роботодавцю перейти на гнучкий графік роботи та перевести працівників на дистанційний вид діяльності.

Для уникнення фінансових конфліктів з роботодавцем на законодавчому рівні встановлено, що працівники, які вимушено не працюють у період карантину, повинні отримувати 2/3 їхнього окладу. А ті працівники, що частково втратили заробітну плату внаслідок карантину, можуть претендувати на компенсацію по частковому безробіттю.

Разом з тим, роботодавцю надали можливість відправляти працівників на неоплачувану відпустку терміном більш, ніж 15 календарних днів, передбачених трудовим законодавством, а саме – на весь період дії карантину. Слід звернути увагу, що роботодавець має право відправити працівника в неоплачувану відпустку виключно за його згодою.

Внесені зміни мають допомогти зменшити рівень напруги в суспільстві та забезпечити збереження основних прав та свобод громадян під час карантину. Втім, наскільки дієвими будуть вищезазначені дії та який економічний ефект вони принесуть – покаже лише час. Наразі, на жаль, у працівників та роботодавців більше питань, аніж відповідей.

Допомога посередника.

 Окрім гарантій з боку держави, одним із найважливіших чинників стабільності та спокою в суспільстві є людяність, згуртованість та порозуміння між громадянами. А отже, в ці тяжкі часи конфлікти між працівниками та роботодавцями мають вирішуватися виважено, спокійно та тактично. Хочу звернути увагу, що цілком дієвим інструментом у вирішенні конфліктних ситуацій на підприємствах може бути залучення медіатора (нейтральної сторони) для полегшення процесу спілкування між сторонами, розуміння позицій та інтересів один одного, фокусування на перевагах співпраці та пошуку продуктивного вирішення проблеми.

Мета посередництва – допомога у припиненні конфлікту шляхом знаходження компромісу між його опонентами. Медіація особливо ефективна в тих випадках, коли необхідно відновити або зберегти відносини між людьми, так як це є взаємовигідним фактом. Як показує дослідження «Fortune 1000», в 2019 році для вирішення спорів та конфліктних ситуацій в США медіацією скористалися 97% компаній, Європа також не відстає від цього показника.

Підводячи підсумки, розуміємо: мабуть, жоден з нас не міг передбачити колапсу в світі, завданого коронавірусом. Ні самі люди, ні економіки усіх країн не були готові до нещадних випробувань. COVID-19 – це виклик сьогодення, який має згуртувати всі верстви населення, державу, урядовців, роботодавців та працівників – аби діяти злагоджено задля спільної мети.

Оставить отзыв

Leave a feedback

Залишити відгук